Inlägget gjort

Hur skapar barnen ett intresse för naturvetenskap?

Glädje skapar intresse för naturvetenskap

Att skapa intresse för naturvetenskap är ett mål i många länder. För framtidens näringsliv behöver forskare, entreprenörer och ingenjörer. Lösningen visar sig vara ganska enkel. Den kallas glädje!

Intresset för naturvetenskap börjar med positiva känslor. Det visar en hel serie studier. I en sådan undersökning skulle australiensiska forskare räkna ut varför vissa väljer yrken som ingenjörer, kemister och fysiker. Därför intervjuade de 400 studenter om hur de tänkte när de valde sina inriktningar. Svaren avslöjade att vuxnas inflytande inte var särskilt viktigt. Det viktigaste var att inriktningen var rolig! Det hade också en viss betydelse att ämnet gav spännande karriärmöjligheter. De som inte valde naturvetenskap, tyckte att dessa ämnena var tråkiga. Fortsätt läsa Hur skapar barnen ett intresse för naturvetenskap?

Inlägget gjort

Byggleksaker ger barn mattehjärna

Att hjälpa barn att utveckla mattehjärnan är lättare än många tror. För här har traditionella byggleksaker som att bygga med klossar, pussel och spel med geometriska former stor effekt.

Gemensamt för alla sådana konstruktioner är att de utvecklar rumsuppfattningen. Det hjälper oss att förstå den tredimensionella världen vi bor i. Du använder din rumsuppfattning när du packar saker i ditt bagage, läser en karta eller delar en tårta. Denna förmåga är också viktig i många yrken där man måste navigera eller kontrollera rörelserna över något som att säkerställa att flyg landar och startar säkert. En god rumsuppfattning passar även bra in vid montering av möbler från Ikea eller en barnstol i bilen.

Fortsätt läsa Byggleksaker ger barn mattehjärna

Inlägget gjort

Tvåspråkiga barn blir smartare

Tvåspråkiga barn blir smartare 

 Hanne S. Finstad, Forskarfabriken

Barn som lär sig två språk redan som småbarn har tur. De får det både enklare när de ska ut i världen och en mer välutvecklad hjärna. Tvåspråkiga gör rätt och slätt bättre ifrån sig än enspråkiga i tester, som mäter hjärnans tankeförmåga.

Att lära sig två språk samtidigt är helt enkelt intensivt för hjärnan, som hela tiden måste välja vilket språk den ska använda. Hjärnskanning avslöjar att även om det tvåspråkiga barnet är i en miljö där bara det ena språket talas, så arbetar hjärnan hela tiden med båda språken. Det kan förklara att de hjärnområden som aktiveras när vi pratar och lyssnar är mer utvecklade hos tvåspråkiga än hos enspråkiga. Kanske är det därför tvåspråkiga är skyddade mot att utveckla alzheimer när de blir äldre?

Fortsätt läsa Tvåspråkiga barn blir smartare

Inlägget gjort

JUMP Math enligt hjärnans premisser!

JUMP Math enligt hjärnans premisser!

Hjärnans arbetsminne får inte överbelastas när vi lär oss. Då blir det omöjligt att ta in ny kunskap. Men i många klassrum blir det fel just här, och barn som annars skulle vara bra i matematik får problem och kommer efter i lärandet .

För att undvika denna fälla är det viktigt att bara introducera en ny färdighet i taget som kanadensiska JUMP Math gör. Det blev uppenbart när Forskarfabriken testade JUMP Math med de elever som hade mest problem med matematik i 6:e klass på en skola i Oslo.

Fortsätt läsa JUMP Math enligt hjärnans premisser!

Inlägget gjort

Hur hjälper vi barn med matteångest

Vad gör vi när barn hatar matematik och gör allt för att undvika siffror och beräkningar? På Forskarfabriken startar vi med att ge barnen ett ”growth mindset”. Dessutom bygger vi ett torn för att förstå varför vi behöver täta till kunskapshål för att bli bättre i matematik.

Fortsätt läsa Hur hjälper vi barn med matteångest

Inlägget gjort

Natur i Stadsförskolor

För att barn ska tycka om naturen måste de uppleva den. För familjer som bor i städer kan det vara en stor utmaning. Här kan stads-förskolorna spela en viktig roll, men hur?

 

Det har jag funderat mycket på sedan Forskarfabriken besökte Småtjern utomhusförskola för några veckor sedan. Barnen här fick unika erfarenheter med naturen genom att tillbringa 3 år i skogen före skolstarten. Besöket gjorde ett starkt intryck medan jag samtidigt insåg att det inte är praktiskt möjligt att placera alla förskolor mitt i skogen. De flesta bor ju i tätbebyggda områden. Så hur kan vi ge barnen i storstäderna en lika rik naturupplevelse?

Fortsätt läsa Natur i Stadsförskolor

Inlägget gjort

Vad kan hjärnan lära av utomhuspedagogik?

Det blir mer och mer vanligt med förskolor som praktiserar utomhuspedagogik. Sommar som vinter tillbringar barnen i dessa förskolor ute i naturen. Har alla förskolor något att lära av dessa förskolor?

 

Jag sätter nästan hjärtat i halsen. Högt uppe i en gran ser jag ett litet huvud sticka fram. Det visar sig att tillhöra en liten 5 åring som ropar ivrigt. Där uppe har han funnit en gitarrsträng som är fast i stammen.  Pedagogiska ledaren Jørgen Kjørven som visar oss runt förklarar.

-Vi fäste gitarrsträngar mellan träden för några år sedan, förklarar han. Genom att dra i ett snöre kan man höra träden ”prata med varandra” när man lägger örat mot stammen.

Jørgen får pojken till att dra i strängen och mycket riktigt. En vacker djup ton når örat när ja lägger örat emot barken. Gradvis lugnar sig mina nerver också. Jag ser ju att pojken har full kontroll där uppe och det är ju svårt att falla långt i granar , fulla med grenar som de är.

Fortsätt läsa Vad kan hjärnan lära av utomhuspedagogik?

Inlägget gjort

Should children sleep during day time?

Many parents of infants are reluctant to let their children take daytime naps while in kindergarten. They are worried that the daytime naps will affect the night sleep. However, many studies suggest that (children/infants) should be allowed to sleep during daytime if they feel like it.

Fortsätt läsa Should children sleep during day time?